GranboKajsas kennel

Post adress Ingalill Svedmyr Johansson
Box 57
 79091 Idre

Besöks adress hus 863 Idrefjäll

Telefon till Ingalill:
+46(0)70-3570018

Fax:0253-40118

epost: ingalill@svedmyr.se

Telefon till Emelie: +46(0)70-5112733 e-post: emelie@svedmyr.se