Jag heter Båtsman. Jag ska flytta till Borlänge precis som broder Busfröt.
Jag är störst och kraftigast.